امکانات مجموعه

امکانات فرهنگی و ورزشی مجموعه برای عمئم مردم و خانواده های محترم قابل استفاده است

استخر دوقلو بانوان و آقایان

دارای سونا خشک و بخار جکوزی حوضچه آبسرد و استخر کودکان و سالن بدنسازی داخل استخر

سالن چند منظوره

رستوران

با منوی متنوع در هر دو وعده نهار و شام

برگزاری مراسم

سونا خشک و بخار

سالن آمفی تئاتر